Net als elke vereniging kent ook onze vereniging regels waaraan leden (en anderen die het park betreden) zich dienen te houden. De basis vind je terug in de statuten van onze vereniging. Daarnaast is er het huishoudelijk reglement voor onze leden en het baanreglement voor eenieder die gebruik wil maken van de tennisbanen.

Je kunt ze hieronder downloaden, zodat je ze kan nalezen.

Statuten TC Rally

Huishoudelijk reglement TC Rally

Baanreglement TC Rally