Binnen de vereniging worden diverse activiteiten georganiseerd voor de senioren leden en onze jeugdleden.

Open toernooien

Twee maal per jaar wordt er een open toernooi georganiseerd: het zomertoernooi en het najaarstoernooi. Meer info…

Competities

Competitietennis is op verschillende momenten in het jaar mogelijk. Meer info…

Dorpsweek toernooi

Tijdens de Dorpsweek wordt er op dinsdagavond een Dorpsweektoernooi  georganiseerd, waaraan (als groep) deelgenomen kan worden. Aan dit evenement kunnen zowel leden als niet leden deelnemen. Inschrijving verloopt via de oproep op Facebook.

Mini-Maxi-toernooi

Eén keer per jaar organiseert de jeugdcommissie het Mini-Maxi-toernooi, waarbij ouderen en jongeren gezellig een potje tennissen. Meer info…

Koningsspelen

Voor de Koningsspelen worden elk jaar voor de kinderen van de basisschool een tennisclinic georganiseerd. Ook Koningsspelen 2024 was weer een gezellige happening voor de kids.

Mixavond

Elke dinsdagavond is het mixavond. Tijdens de avond wordt er getennist in groepjes van vier, waarbij er elk half uur wordt gewisseld.

Bardienst

Tijdens de activiteiten worden er bardiensten gedraaid door de leden. Je kunt je voorkeur aangeven voor de activiteiten waarin jij je bardienst wil draaien. Meer info…