Contact

De vereniging is aangesloten bij de KNLTB (TC Rally 54346).

Bestuur:
Voorzitter: Henk Vermeulen (voorzitter@tc-rally.nl)
Penningmeester: Claudia Koevoets  (penningmeester@tc-rally.nl)
Secretariaat: Patricia Rijnvos (secretariaat@tc-rally.nl)

Voorzitters commissies:
Technische commissie: Clara Verhulst (tc@tc-rally.nl)
Barcommissie: Edwin Nagtzaam (bc@tc-rally.nl)
Open toernooi commissie: Hugo Legierse/Wim Westhof (otc@tc-rally.nl)
Competitie TC-Rally: Hugo Legierse (competitie@tc-rally.nl)
Jeugdcommissie: Patricia Rijnvos (jeugd@tc-rally.nl)

Adres:
Tennisvereniging T.C. Rally Standdaarbuiten
Dr. Poelstraat 2
4758 AN  Standdaarbuiten
Tel. 0165-314988 (De Ballebak)

Secretariaat:
Wieken 92
4758 BW  Standdaarbuiten

Competitie:
Verenigingscompetitieleider
Hugo Legierse
Tel. 06-23898134