Kalenderjaar 2023

 

Bestuur
Dinsdag 14-mrt 20.30 uur
Woensdag 07-jun 20.30 uur
Donderdag 19-okt 20.30 uur
Donderdag 20-apr 20.00 uur ALGEMENE LEDENVERGADERING
Dinsdag 31-okt 20.00 uur ALGEMENE LEDENVERGADERING