U kunt een proefpas aanvragen waarmee u een maand vrijblijvend kan tennissen op ons tennispark. Interesse? Stuur dan een mailtje naar secretariaat@tc-rally.nl. Wij sturen u een proefpasje en een Inschrijfformulier TC Rally 2023 (druk op  link) toe. Wilt u lid worden dan kan dit inschrijfformulier  worden teruggestuurd digitaal (per mail of app) of per post voorzien van een recente (digitale) foto.

De jaarcontributie wordt tot het einde van het jaar in rekening gebracht.

De jaarcontributie vanaf 1 januari 2023:

  • € 100,00 voor senioren (vanaf 18 jaar) met 2 verplichte bardiensten + afdracht KNLTB (tarief 2023: € 19,10)
  • € 35,00 voor junioren (vanaf 10 jaar tot 18 jaar) + afdracht KNLTB (tarief 2023:           € 19,10)
  • € 25,00 voor donateurs (ondersteunende leden)

De jaarcontributie wordt tot het einde van het jaar in rekening gebracht. Wordt u gedurende het kalenderjaar lid van de vereniging dan wordt de jaarcontributie voor de resterende maanden in rekening gebracht plus de afdracht KNLTB (dit bedrag wordt niet verminderd).

Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend met één jaar verlengd.

Indien iemand de “verplichte” bardienst niet draait, wordt er een toeslag van € 50,00 gerekend. De bardiensten worden ingepland aan het begin van het jaar en kunnen worden gedraaid op competitie-avonden, open toernooi en/of overige activiteiten georganiseerd door onze vereniging.

Na het ontvangen van de contributie krijgt u uw ledenpas die u nodig heeft om een baan te reserveren. Dus als u gebruik wilt maken van een baan, dan moet u met uw pas “afhangen”, zoals dit wordt genoemd, dus de baan reserveren. Vanuit KNLTB is men bezig met een digitale ledenpas. Ledenpassen worden alleen op verzoek nog daadwerkelijk uitgegeven.

De toegangspoort dient gesloten te zijn. Tegen betaling van een borg van € 12,50 kan hiervoor 1 sleutel per gezin worden opgehaald bij de penningmeester. Na beëindiging van het lidmaatschap dient de sleutel weer ingeleverd te worden, waarna de borg terugbetaald wordt. Opzegging lidmaatschap dient voor 15 november van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk te worden doorgegeven aan secretariaat of penningmeester ivm verplichte afdracht KNLTB.