Commissies

Dagelijks bestuur
Coen Tolenaars (voorzitter)
Claudia Koevoets (penningmeester)
Patricia Rijnvos (secretariaat)

Open toernooi commissie
Wim Westhof
Hugo Legierse
Barry Verlaan
Patricia Rijnvos

Competitie TC-Rally
Hugo Legierse

Technische commissie
Clara Verhulst

Sponsor commissie
Betsie Vermeulen

Park commissie
Barry Verlaan

Bar commissie
Edwin Nagtzaam (voorzitter)
Maria Luijendijk
Leo van Merode
Riet van Merode
Annemiek Machielsen

Jeugd commissie
Patrica Rijnvos (voorzitter)
Jules Koevoets
Claudia Koevoets
Johan Terloo

Bouw commissie
Coen Tolenaars
Leo van Merode
Barry Verlaan
Edwin Nagtzaam