Commissies

Dagelijks bestuur
Coen Tolenaars (voorzitter)
Claudia Koevoets (penningmeester)
Patricia Rijnvos (secretariaat)

Open toernooi commissie
Jan Eerland (voorzitter)
Barry Verlaan
Wim Westhof
Hugo Legierse
Piet Legierse
Patricia Rijnvos
Margo Vermeulen

Competitie TC-Rally
Hugo Legierse

Technische commissie
vacant

Sponsor commissie
Betsie Vermeulen
Marina Nagtzaam

Park commissie
Barry Verlaan
Piet Legierse

Bar commissie
Edwin Nagtzaam (voorzitter)
Maria Luijendijk
Leo van Merode
Riet van Merode
Annemiek Machielsen

Jeugd commissie
Patrica Rijnvos (voorzitter)
Miranda Nagtzaam
Jules Koevoets
Miranda Nagtzaam

Bouw commissie
Jan Eerland
Coen Tolenaars
Leo van Merode
Barry Verlaan
Edwin Nagtzaam

Nieuwsbrief commissie/webmaster
Conny Dam
Sander van der Lee